Shine Care on Hausjärven perhekodin yhteydessä toimiva ammatillisia avopalveluita erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä ratkaisukeskeistä työnohjausta heidän kanssaan työskenteleville tarjoava yritys.

Slide 1

Yrityksen toimintaa ohjaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehys.

Slide 2

Lisäksi tarjoamme sijaisperheiden tukipalvelut.

Slide 3

Hevosavusteinen terapia

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille suunnattua yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen. Lue lisää »

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan tarpeisiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyö on työparina perheen kodissa toteutettavaa vanhemmuuden tukemiseen, lapsen aseman vahvistamiseen ja arjen hallintaan keskittyvä työmuoto. Lue lisää »

Työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on joko yksilö- tai ryhmämuotoista, asiakkaan tarpeista riippuen. Ratkaisukeskeisen työskentely- ja ajattelutavan vahvuuksina on käytännöllisyys ja positiivisuus kyvyssä kohdata erilaisia ihmiselämän haasteita ja pulmatilanteita. Lue lisää »

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus voi asiakkaan tarpeista riippuen olla joko Kaurismäen tilalla kodinomaisessa ympäristössä tai asiakkaan kotona tapahtuva suunnitelmallinen kuntoutusjakso. Lue lisää »

Tarjoamme yrityksen toimipaikalla Kaurismäen tilalla perhekuntoutusta, vertaisryhmätoimintaa sekä hevosavusteista terapiaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.