Shine Care on Hausjärven perhekodin yhteydessä toimiva ammatillisia avopalveluita erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen sekä ratkaisukeskeistä työnohjausta heidän kanssaan työskenteleville tarjoava yritys.

Slide 1

Yrityksen toimintaa ohjaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan viitekehys.

Slide 2

Lisäksi tarjoamme sijaisperheiden tukipalvelut.

Slide 3

Hevosavusteinen kuntoutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille suunnattua yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen. Lue lisää »

Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan tarpeisiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyö on työparina perheen kodissa toteutettavaa vanhemmuuden tukemiseen, lapsen aseman vahvistamiseen ja arjen hallintaan keskittyvä työmuoto. Lue lisää »

Työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on joko yksilö- tai ryhmämuotoista, asiakkaan tarpeista riippuen. Ratkaisukeskeisen työskentely- ja ajattelutavan vahvuuksina on käytännöllisyys ja positiivisuus kyvyssä kohdata erilaisia ihmiselämän haasteita ja pulmatilanteita. Lue lisää »

Nuoruusikäisten intensiivituki

Intensiivinen tuki rakennetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Työskentely voi sisältää esimerkiksi tukea arjen hallintaan tai koulutyöhön. Työskentelyn tavoitteena on nuoren omia voimavaroja vahvistamalla löytää keinoja tasapainoisen arjen mahdollistamiseksi. Valmennuksessa käytetyt menetelmät määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tarjoamme Kaurismäen tilalla sijaishuoltopalveluiden lisäksi ammatillista tukiperhetoimintaa, vertaisryhmätoimintaa sekä hevosavusteista kuntoutusta erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.