Jälkihuoltotyö

Jälkihuoltotyö on tarkoitettu jälkihuoltoon oikeutetuille lastensuojelun asiakkaille. Jälkihuoltopalvelut toteutetaan työparityöskentelynä, asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä kokonaisuutena.

Jälkihuoltotyön tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymisprosessia sekä vahvistaa nuoren integroitumista yhteiskuntaan. Työn sisältö ja laajuus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan.