Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja hevosavusteinen kuntoutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille suunnattua yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen. Sosiaalipedagogisten toimintamuotojen avulla voidaan ohjata ihmistä oivaltamaan itse sekä tukea oman identiteetin löytymistä ja vahvistumista.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka on aikuisen ohjaamaa, ennalta suunniteltua ja jolla voidaan tarjota korjaavia kokemuksia välittämisestä, huolenpidosta, luottamuksesta ja rehellisyydestä. Hevosen hyvinvoinnin kautta opetellaan ajattelemaan myös ihmisille tärkeitä asioita, kuten terveellistä ravintoa, sopivaa määrää liikuntaa, sääntöjen ja rutiinien tärkeyttä sekä riittävää lepoa.

Hevosten kanssa opetellaan myös vuorovaikutustaitoja. Hevonen on tähän hyvä kumppani, sillä se hyväksyy meidät sellaisen kuin olemme ja kohtelee kaikkia tasapuolisesti. Ryhmämuotoisessa toiminnassa voi olla kerrallaan mukana 4 asiakasta.