Sijaisperheiden tuki

Sijaisperheiden tuki- ja konsultaatiot ovat työmuoto, joiden avulla pyritään tukemaan sijaisvanhempien vanhemmuutta vertaistuen ja työnohjauksen keinoin sekä tarvittaessa löytämään yhdessä ratkaisu kriisitilanteisiin.

Lisäksi tuki sisältää tarvittaessa sijaisvanhempien lomituksen ja sijoitettuna olevien lasten leiri- ja vertaisryhmätoimintaa.