Nuoruusikäisten intensiivituki

Intensiivinen tuki rakennetaan  yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Työskentely voi sisältää esimerkiksi tukea arjen hallintaan tai koulutyöhön.

Työskentelyn tavoitteena on nuoren omia voimavaroja vahvistamalla löytää keinoja tasapainoisen arjen mahdollistamiseksi.

Valmennuksessa käytetyt menetelmät määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan.