Työnohjaus

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on joko yksilö- tai ryhmämuotoista, asiakkaan tarpeista riippuen. Ratkaisukeskeisen työskentely- ja ajattelutavan vahvuuksina on käytännöllisyys ja positiivisuus kyvyssä kohdata erilaisia ihmiselämän haasteita ja pulmatilanteita.

Ratkaisukeskeisellä toimintatavalla työnohjaaja haluaa innostaa ohjattaviaan kehittämään haasteisiinsa luovia ratkaisuja hyödyntämällä olemassa olevia voimavaroja yhteistyön, toivon ja unelmien kera. Ko. periaatteita voi soveltaa kaikessa inhimillisessä vuorovaikutuksessa; asiakastyössä, yhteistyöasioissa, työyhteisöjen kehittämisessä, ongelmatilanteissa, oppimisessa jne. eli aina silloin, kun olemassa oleva tilanne ei tyydytä ja tarvitaan muutosta.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajan toiminta on hedelmällistä varsinkin aloilla, joissa ihmissuhdetaidot korostuvat. Ratkaisut löytyvät suuntaamalla huomio resursseihin ja tulevaisuuteen.