Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on pääsääntöisesti yksilötyönä toteutettava ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea erityisistä neuropsykiatrisista haasteista johtuen arjen sekä elämänhallintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa.

Valmennus on asiakkaan tarpeista riippuen 3-6 kuukauden mittainen ja siinä on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa valmentaja auttaa määrittämään tavoitteet ja ohjaa valmennettavaa löytämään omat keinonsa ja voimavaransa niiden saavuttamiseksi.