Perhetyö

Perhetyö on asiakkaan tarpeisiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyö on työparina perheen kodissa toteutettavaa vanhemmuuden tukemiseen, lapsen aseman vahvistamiseen ja arjen hallintaan keskittyvä työmuoto.

Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä yhdessä perheen ja verkoston kanssa. Käytettävät menetelmät määräytyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Työn intensiivisyys määräytyy asiakkaan tarpeen perusteella.