Palvelut

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja hevosavusteinen kuntoutus
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille suunnattua yksilö- tai ryhmämuotoista toimintaa, jonka tavoitteena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen.

Vertaisryhmät
Vertaistukiryhmien tavoitteena on ryhmätyöskentelyn avulla tuottaa samankaltaisten haasteiden ja kysymysten parissa eläville keinoja ja menetelmiä selvitä kohdattavista tilanteista paremmin.

Perhetyö
Perhetyö on asiakkaan tarpeisiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Perhetyö on työparina perheen kodissa toteutettavaa vanhemmuuden tukemiseen, lapsen aseman vahvistamiseen ja arjen hallintaan keskittyvä työmuoto.

Jälkihuoltotyö
Jälkihuoltotyö on tarkoitettu jälkihuoltoon oikeutetuille lastensuojelun asiakkaille. Jälkihuoltopalvelut toteutetaan työparityöskentelynä, asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä kokonaisuutena.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Ammatillinen tukihenkilötyö on asiakkaan tarpeisiin räätälöity avohuollon tukitoimi. Sen tavoitteena on tukea suunnitelmallisesti asiakkaan arjen hallintaa elämän eri osa-alueilla.

Sijaisperheiden tuki
Sijaisperheiden tuki- ja konsultaatiot ovat työmuoto, joiden avulla pyritään tukemaan sijaisvanhempien vanhemmuutta vertaistuen ja työnohjauksen keinoin sekä tarvittaessa löytämään yhdessä ratkaisu kriisitilanteisiin.

Työnohjaus
Ratkaisukeskeinen työnohjaus on joko yksilö- tai ryhmämuotoista, asiakkaan tarpeista riippuen. Ratkaisukeskeisen työskentely- ja ajattelutavan vahvuuksina on käytännöllisyys ja positiivisuus kyvyssä kohdata erilaisia ihmiselämän haasteita ja pulmatilanteita.

Perhekuntoutus
Perhekuntoutus voi asiakkaan tarpeista riippuen olla joko Kaurismäen tilalla kodinomaisessa ympäristössä tai asiakkaan kotona tapahtuva suunnitelmallinen kuntoutusjakso.

Neuropsykiatrinen valmennus
Neuropsykiatrinen valmennus on pääsääntöisesti yksilötyönä toteutettava ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea erityisistä neuropsykiatrisista haasteista johtuen arjen sekä elämänhallintaan sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa.