Vertaisryhmät

Vertaistukiryhmien tavoitteena on ryhmätyöskentelyn avulla tuottaa samankaltaisten haasteiden ja kysymysten parissa eläville keinoja ja menetelmiä selvitä kohdattavista tilanteista paremmin.

ART- ryhmämuotoinen menetelmä nuorille sosiaalisten taitojen ja vihanhallinnan kehittämiseen. Palvelu sisältää 10 viikon ryhmätoiminnan. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa kasi tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaa ART-ohjaaja koulutuksen saanut työntekijä. Ryhmään voi osallistua 4 nuorta.

Sijaisvanhempien vertaisryhmä on ryhmämuotoinen työnohjauksellinen ryhmä sijaisvanhempina toimiville. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa 10 kuukauden ajan. Ryhmää ohjaa sijaisvanhempi, jolla on ratkaisukeskeinen työnohjaaja koulutus.